Skip to main content

Rozpocznij karierę w Qualent

Zapraszamy do grona specjalistów

Etapy rekrutacji

W związku z rozwojem naszej firmy potrzeby rekrutacyjne stale rosną. Prowadzimy szereg zróżnicowanych projektów, do których poszukujemy osób o różnych profilach zawodowych. Proces rekrutacji w naszej firmie składa się z kilku etapów.

I etap

Po otrzymaniu aplikacji analizujemy każdą z nich i rozpatrujemy pod kątem realizowanych przez nas w danym momencie projektów. Wybrani Kandydaci zostają zaproszeni na spotkania rekrutacyjne, na których omawiane są doświadczenie (zrealizowane projekty), motywacja, oczekiwania.

II etap

Po pierwszym spotkaniu rekrutacyjnym zapada decyzja, co do udziału Kandydata w kolejnych etapach. Drugi z nich to spotkanie z bezpośrednim przełożonym lub Klientem (w zależności od tego czy praca dotyczy projektu wewnętrznego, czy realizowanego na zewnątrz). Podczas tego spotkania głównie skupiamy się na ocenie umiejętności twardych dotyczących znajomości konkretnych narzędzi i technologii, niezbędnych do realizacji zadań w ramach pracy w Qualent.

III etap

Jest zwykle ostatnim etapem i po nim następuje ostateczna decyzja dotycząca złożenia oferty pracy.
Podczas trzeciego etapu omawiamy szczegółowo warunki zatrudnienia (rodzaj umowy, wynagrodzenie).

Dlaczego Qualent?

Ponieważ dbamy o swoich pracowników, tworząc dobre warunki i przyjazne miejsce pracy. Zależy nam na ich ciągłym rozwoju, dlatego umożliwiamy zwiększanie kompetencji. Głęboko wierzymy, że dobra atmosfera umożliwia realizację nawet najtrudniejszych projektów

Co możemy Ci zaoferować?

 • Udział w ciekawych i zaawansowanych technologicznie projektach dla dużych polskich i zagranicznych Klientów (głównie Skandynawia) z udziałem specjalistów z wielu dziedzin (web, embedded, mobile)
 • Brak sztywnych, korporacyjnych procedur oraz bardzo dobrą, koleżeńską atmosferę pracy
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i elastyczne formy współpracy (umowa o pracę, B2B, umowa o dzieło)
 • Atrakcyjne wynagrodzenie finansowe
 • Dofinansowanie pakietów w tym m.in.: pakiet medyczny Medicover i karta Benefit MultiSport
 • Zwrot kosztów za zdane certyfikaty techniczne (100%)
 • Dostęp do biblioteczki technicznej, portali e-learningowych i spotkań „knowledge sharing”
 • Możliwość kształtowania swojej ścieżki kariery
 • Możliwości rozwoju poprzez zmiany projektów, technologii, branż
 • Jasny system oceny i feedbacku
 • W przypadku studentów umożliwiamy łączenie pracy zawodowej ze studiami
 • Wiele niezapomnianych imprez integracyjnych
 • Dbamy o przyjazne środowisko pracy

Wierzymy w to, że tylko dzięki zaangażowaniu, aktywnej współpracy i zaufaniu jesteśmy w stanie stworzyć zespół, który potrafi realizować ambitne cele i zadania. Dlatego każdy zatrudniony pracownik od samego początku może liczyć na wsparcie Przełożonych i zespołu, z którym pracuje. Jesteśmy otwarci na pomysły i promujemy aktywne podejście do problemów. Lubimy wspólnie świętować sukcesy oraz integrować się, ponieważ ważne jest dla nas, aby każdy pracownik czuł się częścią zespołu. Mamy świadomość, że nasi pracownicy pełnią różne role, nie tylko zawodowe dlatego dbamy o zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Wspieramy naszych pracowników w rozwoju poprzez liczne szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne. Ważny jest dla nas rozwój, zarówno umiejętności miękkich (np. współpraca z Klientem itp.), jak i umiejętności twardych. Dokładnie precyzujemy oczekiwania i wymagania wobec pracowników, ale także dbamy, by realizować ich zainteresowania i ambicje.

Napisz do nas

Skontaktuj się z nami!